český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Polskie Português Român Slovenščina slovenský Svenska Türkçe tiếng việt
Az NMP és NEP azonnali helyettesítője NEUTRALENE INFINITY iBiotec – Tec Industries
Last update: 2024/02/08 16:51

NMP helyettesítője

CAS 872-50-4

Szinonímák

N.metil.2.Pirrolidon

M Pirrol

1-Metilazaciklopentán-2-One

 

 

TISZTÍTÓ- ÉS OLDÓSZER
PE-GYANTÁK, PU, EPOXIÁK, BIS GMA
RAGASZTÓK, BELEÉRTVE A POLIMERIZÁLTAKAT,
CIANOAKRILÁTOK, METAKRILÁTOK
POLIÉSZTEREK és NITROCELLULÓZOK

 

BESOROLATLAN, GYÚLÉKONY

 

NAGY ÜLEPEDÉSI TELJESÍTMÉNY
Visszanyerhető Újrafelhasználható

 

DESZTILLÁCIÓVAL ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ

 

ALACSONY GŐZNYOMÁS
Fogyasztás csökkentése

 

 

LEÍRÁS

Az INFINITY oldószert a CMR-oldószerek visszaszorításának keretében fejlesztették ki. Az INFINITY is része annak a tervnek, hogy csökkentsék a veszélyes piktogramok számát egészségügyi, környezetvédelmi és tűzvédelmi téren. Nincs erős szaga, alacsony a párolgási vesztesége, jól oldja a polimereket, kopolimereket és kompozitokat szerves mátrix.

 

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Az INFINITY erős oldószer lakkok, oldószer alapú festékek eltávolítására.

Kiváló tisztítószer, amely feloldja és vízkőmentesíti az égéstermék-maradványokat.

INFINITY azonnal hígítja a frissen kifújt poliuretánhabot. Használható a megkeményedett PU habok eltávolítására is, legyen az rugalmas vagy merev, egyszerű érintéssel, majd letörléssel, vagy nagynyomású vízzel.

Az INFINITY kiváló tisztító vagy oldószer cianoakrilát, metakrilát, kétkomponensű poliészter és polimerizált nitrucellulóz ragasztókhoz.

 

                             Töltse le a műszaki adatlapot

 

TIPIKUS FIZIKAI-KÉMIAI JELLEMZŐK

JELLEMZŐK

 SZABVÁNYOK

ÉRTÉKEK

EGYSÉGEK

Megjelenés

 Vizuális

Folyékony

-

Szín

 Vizuális

Színtelen

-

Szag

 Szaglás

Szagtalan

-

Sűrűség 25°C-on

 NF EN ISO 12185

1110

kg/m3

Törésmutató

 ISO 5661

 1,4300

-

Fagyáspont

 ISO 3016

-40

°C

Desztillációs tartomány

ISO 3405

190-230

°C

Vákuumdesztilláció

Beállítási pont

-

190

°C

Vízben oldhatóság

 -

Részleges

%

Kinematikus viszkozitás 40°C-on

 NF EN 3104

1,5

mm²/s

Savérték

 EN 14104

0

mg(KOH)/g

Jódszám

 NF EN 14111

0

gI2/100g

Víztartalom

 NF ISO 6296

<,0,01

%

Bepárlás utáni maradék

 NF T 30-084

0

 

%

Gőznyomás 20 °C-on

 NF EN 13016-1

0,4

hPa

TELJESÍTMÉNYJELLEMZŐK

JELLEMZŐK

 SZABVÁNYOK

ÉRTÉKEK

EGYSÉGEK

KB index

 ASTM D 1133

nm

-

Párolgási sebesség

 

>6

H

Felületi feszültség 20 °C-on

 ISO 6295

35,5

dyn/cm

Tension de claquage

 IEC 156

nm 

V

Rézlapát-korrózió, 100 óra, 40 °C

 ISO 2160

1a 

Besorolás

TŰZVÉDELMI JELLEMZŐK

JELLEMZŐK

 SZABVÁNYOK

ÉRTÉKEK

EGYSÉGEK

Lobbanáspont (vákuum)

 ISO 2719

95

°C

Öngyulladási pont

 ASTM E 659

> 250

°C

Alsó robbanási határérték

 NF EN 1839

0,9

% (térfogat)

Felső robbanási határérték

 NF EN 1839

8,7

% (térfogat)

Robbanásveszélyes, oxidáló, gyúlékony, erősen vagy rendkívül gyúlékony anyagokat tartalmaz

 CLP-rendelet

0

%

TOXIKOLÓGIAI JELLEMZŐK

JELLEMZŐK

 SZABVÁNYOK

ÉRTÉKEK

EGYSÉGEK

Anizidinszám

 NF ISO 6885

 nm

-

Peroxidszám

 NF ISO 3960

nm

meq(O2)/kg

TOTOX (anizidinszám+2x peroxidszám)

 -

nm

-

CMR-, irritáló- és maróanyag-tartalom

 CLP-rendelet

%

Teneur en méthanol résiduel issue de la transestérification

 GC-MS

%

Veszélyes vegyületek, CMR, irritáló anyagok, maró hatású anyagok 160 ° C-on történő kibocsátása.

 GC-MS

%

KÖRNYEZETI JELLEMZŐK

JELLEMZŐK

 SZABVÁNYOK

ÉRTÉKEK

EGYSÉGEK

Biológiai lebonthatóság

 OCDE 301 A

OCDE 301 C (MITI)

> 70

> 70

%

%

VOC-tartalom (illékony szerves vegyületek)

 -

< 50

%

Kéntartalom

 GC-MS

%

Benzoltartalom

 ASTM D6229

%

Összes halogéntartalom

 GC-MS

0

%

Klórozott oldószertartalom

 -

 

Aromás oldószertartalom

 -

 

Környezetre veszélyes anyagok aránya

 CLP-rendelet

%

GWP-vel vegyületek aránya

 -

0

%

ODP-vel vegyületek aránya

 -

%

 

KISZERELÉSEK

 
1000 kg-os GRV tartály 200 kg-os hordó   20 kg-os kanna
IBIOTEC NEUTRALENE INFINITY disolvente de sustitución inmediata de la NMP y de la CIP clasificados CMR reprotóxicos. Disolvente sin olor, no inflamable, para la disolución de resinas poliméricas, resinas de recubrimiento, colas estructurales, incluidos los cianoacrilatos.
  
 

ALKALMAZÁS MÓDJA

Használható tisztán, ruhával letörölve vagy hideg merülőfürdőben.

A szubsztrát tisztítási sebessége 70 °C-ig terjedő forró fürdőkben felgyorsítható.

 

AZ ALKALMAZÁS MÓDJAI

 

 

Zsírtalanítás törlőruhával Ultrahangos tartály

 

 

 

 

 

 

 

Oldószeres szökőkutak Hideg vagy meleg merítő tartályok
 

 

Gyártás, kenés, tisztítás, védelem,
IBiotec
® Tec Industries® Service 
az iparágra jellemző termékek

széles skáláját kínálja

 


 

Ha szeretne:

 

egy ingyenes mintát
műszaki ajánlást
műszaki adatlapot
biztonsági adatlapot

 

-Lépjen velünk kapcsolatba -

 


Az IBiotec® Tec Industries®Service 

műszaki vegyianyag gyártó köszöni látogatását.Az IBiotec® Tec Industries®Service megtalálható : YOUTUBE