český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Polskie Português Român Slovenščina slovenský Svenska Türkçe tiếng việt
Onmiddellijke vervanger voor NMP en NEP NEUTRALENE INFINITY iBiotec - Tec Industries
Last update: 2024/02/08 16:50

 

Vervanging NMP

CAS 872-50-4

Synoniemen

N.methyl.2.Pyrrolidon

M Pyrol

1-Méthylazaccyclopentan-2-One

 

 

REINIGINGS- EN OPLOSMIDDEL


PE-, PU-, EPOXY-, BIS-GMA-HARS


LIJMEN, MET INBEGRIP VAN GEPOLYMERISEERDE,


CYANOACRYLATEN, METHACRYLATEN


POLYESTEREN en NITROCELLULOSEN

 

NIET GECLASSIFICEERD ALS ONTVLAMBAAR

 

HOOG BEZINKINGSVERMOGEN


Terugwinbaar Herbruikbaar

 

RECYCLEBAAR DOOR DISTILLATIE

 

LAGE DAMPSPANNING


Minder verbruik

 

 

BESCHRIJVING

INFINITY is ontwikkeld in het kader van de afschaffing van CMR-oplosmiddelen. Het maakt ook deel uit van de plannen om het aantal gevarenpictogrammen op het gebied van gezondheid, milieu en brandveiligheid te verminderen. Geringe geur, gering verdampingsverlies, hoog oplossend vermogen voor polymeren, copolymeren en composieten organische matrix.

 

TOEPASSINGSGEBIEDEN

INFINITY is een oplosmiddel en een krachtig afbijtmiddel voor vernissen en lakken op basis van oplosmiddelen.

Het is een uitstekend reinigingsmiddel, oplosser en verwijderaar van reststoffen van verbrandingsmotoren.

INFINITY verdunt onmiddellijk vers geëxpandeerd polyurethaanschuim. Het kan ook worden gebruikt om zacht of hard gepolymeriseerd PU-schuim te verwijderen door het eenvoudig aan te brengen en vervolgens te verwijderen door te vegen, of te spuiten met water onder hoge druk.

INFINITY is een uitstekend reinigings- of oplossingsmiddel voor lijmen op basis van cyanoacrylaten, methacrylaten, 2-componenten polyesters en gepolymeriseerde nitrucellulose.

 

                             Download de technische fiche

 

TYPISCHE FYSISCH-CHEMISCHE KENMERKEN

KENMERKEN

 NORMEN

WAARDEN

EENHEDEN

Aspect

Visueel

Vloeibaar

-

Kleur

 Visueel

Kleurloos

-

Geur

 Olfactorisch

Reukloos

-

Volumemassa aan 25°C

 NF EN ISO 12185

1110

kg/m3

Brekingsindex

 ISO 5661

 1,4300

-

Vriespunt

 ISO 3016

-40

°C

Destillatiebereik

ISO 3405

190-230

°C

Distillatie onder vacuüm

Instelpunt

-

190

°C

Oplosbaarheid in water

 -

Gedeeltelijk

%

Kinematische viscositeit bij 40°C

 NF EN 3104

1,5

mm²/s

Zuurgetal

 EN 14104

0

mg(KOH)/g

Jodiumgetal

 NF EN 14111

0

gI2/100g

Watergehalte

 NF ISO 6296

<,0,01

%

Residu na verdamping

 NF T 30-084

0

 

%

Dampdruk bij 20°C

 NF EN 13016-1

0,4

hPa

PRESTATIEKENMERKEN

KENMERKEN

 NORMEN

WAARDEN

EENHEDEN

KB-waarde (Kauri-butanol)

 ASTM D 1133

nm

-

Verdampingssnelheid

 

>6

H

Oppervlaktespanning bij 20°C

 ISO 6295

35,5

Dynes/cm

Doorslagspanning

 IEC 156

nm 

Volt

Koperblad corrosie 100 u bij 40°C

 ISO 2160

1a 

Klassetoekenning

BRANDVEILIGHEIDSKENMERKEN

KENMERKEN

 NORMEN

WAARDEN

EENHEDEN

Vlampunt (gesloten recipiënt)

 ISO 2719

95

°C

Zelfontbrandingspunt

 ASTM E 659

> 250

°C

Onderste explosiegrens

 NF EN 1839

0,9

% (volume)

Bovenste explosiegrens

 NF EN 1839

8,7

% (volume)

Gehalte aan ontplofbare, oxiderende, ontvlambare, licht ontvlambare of zeer licht ontvlambare stoffen

 CLP-verordening

0

%

TOXICOLOGISCHE KENMERKEN

KENMERKEN

 NORMEN

WAARDEN

EENHEDEN

Anisidine-waarde

 NF ISO 6885

 nm

-

Peroxide-waarde

 NF ISO 3960

nm

meq(O2)/kg

TOTOX (anisidine-waarde+2x peroxide-waarde)

 -

nm

-

Gehalte aan CMR, irriterende, bijtende stoffen

 CLP-verordening

%

Gehalte restmethanol bij transesterificatieproces

 GC-MS

%

Emissie van gevaarlijke, CMR-, irriterende en corrosieve verbindingen bij 160°C.

 GC-MS

%

MILIEUKENMERKEN

KENMERKEN

 NORMEN

WAARDEN

EENHEDEN

Bioafbreekbaarheid

 OCDE 301 A

OCDE 301 C (MITI)

> 70

> 70

%

%

VOS-gehalte (Vluchtige Organische Stoffen)

 -

< 50

%

Zwavelgehalte

 GC MS

%

Benzeengehalte

 ASTM D6229

%

Totaalgehalte halogenen

 GC MS

0

%

Gehalte chlooroplossingen

 -

 

Gehalte aromatische oplossingen

 -

 

Gehalte gevaarlijke stoffen voor het milieu

 CLP-verordening

%

Gehalte aan verbindingen met GWP

 -

0

%

Gehalte aan verbindingen met ODP

 -

%

 

AANBIEDINGSVORMEN

Container GRV 1000 kg Vat 200 kg  Blik 20 kg
IBIOTEC NEUTRALENE INFINITY disolvente de sustitución inmediata de la NMP y de la CIP clasificados CMR reprotóxicos. Disolvente sin olor, no inflamable, para la disolución de resinas poliméricas, resinas de recubrimiento, colas estructurales, incluidos los cianoacrilatos.
  
 

GEBRUIKSAANWIJZING

Het product kan puur worden gebruikt, door middel van afvegen met een doek of koude dompelbaden.

De reinigingssnelheid van het substraat kan worden versneld in hete baden tot 70°C.

 

GEBRUIKSMETHODEN

 

 

 

Ontvetting met doek Ultrasone tank

 

 

 

 

 

 

 

Oplosbare fonteinen Koude of warme dompeltanks
 

 

Produceren, smeren, reinigen, beschermen,

IBiotec® Tec Industries® Service 

 biedt een compleet assortiment van

branchespecifieke producten

 


 

U wenst :

 

een gratis

monster een technisch advies

een technisch gegevensblad

een veiligheidsinformatieblad

een veiligheidsinformatieblad

 

- Neem contact op met ons -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

fabrikant van technische chemicaliën,

dankt u voor uw bezoek.IBiotec® Tec Industries®Service zit op: YOUTUBE